ห้องพักของเรา

ROOM TYPE A

 • 32 ตร.ม.
 • Free WIFI
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ

ROOM TYPE B

 • 32 ตร.ม.
 • Free WIFI
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ

ROOM TYPE C

 • 32 ตร.ม.
 • Free WIFI
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 1 ห้องรับแขก

ROOM TYPE D

 • 50 ตร.ม.
 • Free WIFI
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ
 • 1 ห้องรักแขก

ROOM TYPE G

 • 64 ตร.ม.
 • Free WIFI
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 1 ห้องรับแขก

ROOM TYPE H

 • 34 ตร.ม.
 • Free WIFI
 • 1 ห้องนอน
 • 1 ห้องน้ำ